Trasee de noapte RATB

Linia de la până la pe traseul
N101 Pasaj Colentina Faur Sos.Colentina – Sos.Mihai Bravu – Bd.Ferdinand – Sos.Pantelimon – Bd.Pierre de Coubertain – Stadionul Naţional – Bd.Pierre de Coubertain – SDos.Pantelimon – Str.Gării Căţelu – Str. Industriilor – Bd. Basarabia – Bd.1 Decembrie 1918
N102 Piaţa Unirii Granitul Bd.Carol I – Bd.Pache Protopopescu – Str.Vatra Luminoasă – Şos.Pantelimon
N103 Complex RATB Titan Zeţari bd.Th.Pallady – Bd.Camil Ressu – Cal.Dudeşti – Bd.O.Goga – Str.Nerva Traian – Cal.Văcăreşti – Sos.Olteniţei – Str.Ion Iriceanu, Str.Turnu Măgurele – Str.Luică – Str.Anghel Alexandru – Str.Zeţarilor.
N104 Piaţa Unirii FAUR Bd.Unirii – Bd.Decebal – Str.Dristorului – Str.Baba Novac – Bd.N.Grigorescu – Str.Liviu Rebreanu – Bd.1 Decembrie 1918
N105 Piaţa Unirii Turnu Măgurele Bd.Cantemir – Bd.Tineretului – Calea Văcăreşti – Str.Serg.Niţu Vasile – Bd.Alexandru Obregia.
N106 Piaţa Unirii Bd. Alexandru Obregia Piaţa Unirii (Aleea II) – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Serban Vodă – Piaţa Eroii Revolutiei – Sos.Oltenitei – Piaţa Sudului – Sos.Berceni – Str.Iriceanu – Str.Turnu Măgurele.
N107 Piaţa Unirii CFR Progresul Str.Dr.Istrate – Şos.Viilor – Piaţa Eroii Revoluţiei – Şos.Giurgiului.
N108 Piaţa Unirii Pasajul Colentina Bd.Carol I – Bd.Ferdinand – Bd.Gării Obor – Str.Baicului – Str.D.Slugeru – Str.Heliade între Vii – Str.Doamna Ghica – Şos.Colentina
N109 Piaţa Unirii Republica Cal.Călăraşilor – Bd.Basarabia.
N110 Piaţa Unirii Cartier 16 Februarie Piaţa Universităţii – Bd.Regina Elisabeta – Splaiul Independenţei – Str.Virtuţii – Şos.Ciurel – Bd.Constructorilor – Cal.Giuleşti.
N111 Piaţa Unirii Complex RATB Titan Bd.Unirii – Str.Lucian Blaga – Cal.Vitan – Str.Fizicienilor – Bd.Th.Pallady.
N112 Piaţa Unirii Zeţarilor Bd.Cantemir – Cal.Şerban Vodă – Piaţa Eroii Revoluţiei – Şos.Olteniţei – Str. Serg. Niţu Vasile – Str.Izvorul Rece – Str.Reşiţa – Str. Zeţarilor.
N113 Complex RATB Titan Bd.Ficusului Bd.Th.Pallady – Bd.Camil Ressu – Str.Râmnicu Sărat – Cal.Vitan – Cal.Dudeşti – Sos.Mihai Bravu – Str.Vatra Luminoasă – Bd.Pierre de Coubertain – Sos.Iancului – Bd.Pache Protopopescu – Bd.Carol I – Cal.Moşilor – Sos.Stefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Str.Eugen Botez – Str.Bănciulescu – Cal.Floreasca – Sos.Stefan cel Mare – Bd.Iancu de Hunedoara – Piaţa Victoriei – Bd.Ion Mihalache – Cal.Griviţei – Bulevardul Bucureştii Noi – Bulevardul Gloriei – Strada Coralilor – Şoseaua Străuleşti – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad – Bulevardul Aerogării – Bulevardul Ficusului.
N114 Piaţa Unirii Depoul Alexandria Bd.Regina Maria – Cal.Rahovei – Şos.Alexandriei.
N115 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Splaiul Independenţei – Şos.Cotroceni – Bd.Iuliu Maniu – Valea Cascadelor – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu.
N116 Piaţa Unirii Grup Scolar Auto Bd.Regina Elisabeta – Bd.M.Kogălniceanu – Bd.Eroilor – Drumul Taberei – Str.Valea Ialomiţei – Str.Valea Oltului – Bd.Timişoara – Str.Valea Cascadelor – Bd.Preciziei – Bd.Iuliu Maniu.
N117 Piaţa Unirii Strand Străuleşti Piaţa Romană – Bd.Dacia – Cal.Griviţei – Bd.Bucureştii Noi – Sos.Bucureşti-Târgovişte.
N118 Mezeş Complex Comercial Apusului Sos.Chitilei – Cal.Griviţei – Piaţa Gării de Nord – Bd.Dinicu Golescu – Sos.Orhideelor – Cal.Giuleşti – Cart.16 Februarie – Cal.Giuleşti – Bd.Constructorilor – Sos.Virtuţii – Bd.Iuliu Maniu – Str.Dreptăţii – Bd.Uverturii – Str.Apusului.
N119 Piaţa Unirii CFR Constanţa Bd.Magheru – Calea Floreasca – Str. Fabrica de Glucoză – Str. Barbu Văcărescu – Şos.Pipera.
N120 Depoul Militari Turnu Măgurele Bd.Preciziei – Str.valea Cascadelor – Bd.Timişoara – Bd.Vasile Milea – Drumul taberei – Str.Lt.N.Găină – Drumul Sării – Cal.13 Septembrie – Str.Sebastian – Cal.Rahovei – Sos.Alexandria – Autobaza Alexandria – Sos.Alexandria – Cal.Rahovaei – Cal.Ferentari – Prel.Ferentarilor – intersecţia Prel.ferentarilor / Str.Zeţarilor – Prel.Ferentarilor – Str Toporaşi – Sos.Giurgiului – Drumul Găzarului – Str.Izvorul rece – Str.Niţu Vasile – Bd.Alexandru Obregia
N121 Piaţa Unirii Zeţarilor Cal.13 Septembrie – Str.Petre Ispirescu – Str.Mărgeanului – Str.Buzoieni – Calea Ferentarilor.
N122 Valea Oltului Zeţari Str.Valea Oltului – Prel.Ghencea – Bd.Ghencea – Str.Petre ispirescu – Str.Mărgeanului – Str.Buzoieni – Sos.Alexandria.
N123 CFR Constanţa Pasajul Otopeni Sos.Pipera – Str.Av.Serbănescu – Bd.Aerogării – Bd.Ficusului – Str.Elena Văcărescu – Sos.Pucureşti-Ploieşti – Bd.Aerogării – Bd.Ficusului – Str.Elena Văcărescu – Sos.Bucureşti-Ploieşti
N124 Dep.Alexandria Bd.Alexandru Obregia Sos.Alexandria – Str.Amurgului – Sos.Sălaj – Str.Bacău – Str.Humuleşti – Sos.Sălaj – Cal.Ferentari – Prel.Ferentarilor – Str,Zeţariilor – Str.Anghel Alexandru – Sos.Giurgiului – Str.Anghel Moldoveanu – Str.Tudor Gogiu – Str.Acţiunii – Str.Pogoanele – Str.Luică – Bd.Constantin Brâncoveanu – Sos.Olteniţei – Str.Niţu vasile – rondul din intersecţia Str.Niţu Vasile / Str.Emil Racoviţă – Str.Niţu Vasile – Sos.Olteniţei – Str.Ion Iriceanu – Str.Turnu Măgurele
N125 CFR Constanţa Granitul Sos.Pipera – Cal.Floreasca – Sos.Stefan cel Mare – Bd.Iancu de Hunedoara – Piaţa Victoriei – Bd.Iancu de Hunedoara – Sos.Stefan cel Mare – Cal.Floreasca – Str.Ceaikovski – Str.Barbu Văcărescu – Str.Fabrica de Glucoză – Str.Gara Herăstrău – Bd.Dimitrie Pompeiu – Str. Petricani – Bd.Lacul Tei – Str.Teiul Doamnei – Sos.Colentina – Str.Doamna Ghica – Str.Heliade între Vii – Str.Slugerului – Str.Baicului – Sos.Pantelimon – Bd.Pierre de Coubertin – Stadionul Naţional – Bd.Pierre de Coubertin – Sos.Pantelimon